Smodnik Vihtavuori N100 serija

N100 serija se primarno uporablja za polnjenje puškinih nabojev.

Relativna primerljivost gorenja smodnikov z leve proti desni.
 N110N120N130N133N135N140N150N160N165N17024N4120N29
Bulk density (g/l)800860870870870910910920920960970960
Energy content (J/g)395037003750360035503700375036503500370037003600

N110
Je najhitrejši smodnik za puške iz programa Vihtavuori. Je zelo podoben smodnikoma Hodgdon H110 in Winchester 296. N110 se lahko uporablja v manjših tulcih kot so 22 Hornet in 30 Carbine in v magnumskih pištolskih tulcih kot so 357 S&W Magnum, 41 Magnum, 454 Casull in 500 S&W.

N120
Počasi goreči smodnik za tulce z manjšo kapaciteto ter lahkimi kroglami v kalibru 22. N120 potrebuje večji pritisk kot N110 da lahko optimizira gorenje smodnika. Je zelo podoben smodnikom Accurate 1680, IMR 4198 in Reloader 7. Primeren je tudi za kalibre 7,62×39, 30-30 Win. in 444 Marlin.

N130
Smodnik N130 se veliko uporablja v tovarniških polnitvah za kalibre 22 in 6mm PPC naboje. Primeren je tudi za lažje krogle v kalibru 223 Remington in za tulce z ravnim vratom kot so 45-70 Govt. in 458 Win. Magnum. N130 je zelo podoben smodnikom Hodgdon H322 in Accurate 2230.

N133
Omenjeni smodnik se zelo uporablja pri “Bench Rest” strelcih in ostalih strelcih, kateri uporabljajo kaliber 6mm PPC. Poleg 6mm PPC se uporablja lahko v kalibrih 222 Remington, kakor tudi v kalibrih kjer je potreben relativno hitri goreči smodnik, kot recimo 45-70 Govt.. Podoben je smodnikom Norma 201, Hodgdon H335 in Vectan SP10.

N135
Odličen smodnik za kaliber 308 Winchester s kroglami lažjimi od 155gr (10g). Poleg 308 Win. lahko z njim polnite tudi naboje od 222 Remington do 458 Winchester Magnum. Podoben je smodnikom IMR 4064, Hodgdon H4895 in Accurate 2520.

N140
Pravi večnamenski smodnik. Je najboljša izbira za kalibre 223 Remington, 308 Winchester, 30-06 Springfield, 8x57JS (8mm Mauser) in 375 H&H Magnum. Podoben je smodnikom IMR 4320, Reloder 15 in Hodgdon H380.

N150
Smodnik N150 gori rahlo počasneje kot N140 in je zelo podoben smodnikom Hodgdon H414 in Winchester 760. Ponavadi se uporablja za polnitve s težjimi kroglami v kalibrih kot je 308 Winchester, 6,5×55 SE in 30-06 Springfield.

N160
Je počasi goreči smodnik primeren za Magnum naboje in kalibre z večjo kapaciteto s kroglami manjšega diametra. Podoben je smodnikom Reloder 19, Winchester WMR in različnim 4831 serijam. Primeren je za naboje 243 Winchester, 6,5-.284 Norma, 7 mm Weatherby Magnum, 300 Winchester Magnum, 338 Winchester Magnum in vsem Winchester Short Magnum nabojem.

N165
Zelo počasi goreč smodnik za Magnum naboje s težjimi kroglami. N165 je zelo podoben smodnikom Norma MRP in Reloder 22. Uporablja se za naboje od kalibra 6,5×55 SE pa vse do 416 Rigby.

N170
Je najpočasnejši smodnik v N100 seriji. Je zelo podoben smodnikoma Hodgdon H1000 in Accurate 8700. Primeren je za naboje kot je 300 Weatherby Magnum, 300 Remington Ultra Magnum in 338 Lapua Magnum.

N100 serija se kot ste lahko opazili primarno uporablja za polnjenje puškinih nabojev. Med seboj razlikujejo po hitrosti gorenja, da lahko kar se da najbolje optimizirate vaše polnitve.

Avatar

Artek

Specializirano podjetje za prodajo lovske in športne opreme in z več kot 40 letnimi izkušnjami na področju ponovnega polnjenja streliva. Sledite nam na Twitterju, Google+ ali na Facebooku!

Mogoče vas tudi zanima...

Ni odgovorov

  1. 27 maja, 2014

    Po določenem času se skoraj vsi lastniki orožij začnejo spraševati, ali bi začeli sami polniti svoje strelivo. To je vsekakor mamljivo, še posebej za tiste, ki radi veliko streljajo in…