Naboj .308 Winchester – 3.del

V naslednjih primerih, se bomo posvetili težjim lovskim kroglam. Namreč, korak zavoja cevi v kalibru .308 Win. je pri večini proizvajalcev lovskega orožja med 254 in 305mm, kar dopušča uporabo lovskih krogel do teže 13.0gramov. Kot prvo primerjavo bomo uporabili kroglo Grand Slam od proizvajalca Speer in sicer v teži 11,7grama. Krogla Grand Slam sodi v srednji cenovni razred, in je namenjena lovu na veliko divjad. Njena zgradba ji omogoča, da ohrani visok procent lastne teže, visok BC pa ji omogoča dokaj uspešno uporabo za vse vrste nabojev v kalibru .30.
Ker večina polnilcev nima na razpolago širok izbor smodnikov, bomo primerjave izvedli s smodnikom Vihtavuori N140, čeprav je za težje krogle v kalibru .308 Winchester primernejši nekoliko počasnejši N150 ali N550, ki pri enakih delovnih pritiskih doseže večje začetne hitrosti, predvsem to velja za N550.

Primer 4:
Tovarniška polnitev Lapua s kroglo Mega 12,0g in testno cevjo dolžine 660mm ima začetno hitrost 765 m/s. Ker večina lovcev uporablja puške katerih dolžina cevi je med 580mm in 600mm bodo začetne hitrosti tovarniškega streliva v teh ceveh lahko nekoliko nižje. Naši rezultati polnitev bodo temeljili na cevi dolžine 610mm / 24 inch.

Pri ugotavljanju volumna enkrat izstreljenih tulcev Lapua, smo izmerili, povprečni volumen 3,636 cm³. Krogla zavzame 0,603 cm³, tako ostane na razpolago za smodniško polnitev 3,033 cm³. Pri uporabi smodnika N140 v teži 2,66grama smo dosegli zapolnitev tulca do 99,1%. Takšna polnitev nam zagotovi, da smodnik v celoti izgori preden krogla zapusti cev. Iz priloženega grafa o notranji balistiki je razvidno, da se krogla nahaja 483,0mm od ležišča naboja, ko je prenehalo gorenje smodnika. To nam ponazarja rdeča pokončna linija z napisom »all-burnt«. Do te razdalje, je krogla potrebovala 1,140 milisekunde, skupen čas poti krogle v cevi do njenega izhoda iz cevi pa je 1,257 milisekunde, kar je razvidno v tabeli s podatki o notranji balistiki.

308-3del-1

308-3del-2

308-3del-3

Če izhajamo iz stališča, da se v veliki večini odstrel divjadi zgodi znotraj 150m ter da so namerilne naprave naravnane na 100m lahko v primerjavi tabel, ki ponazarjajo zunanjo balistično sliko poti krogle ugotovimo, da pri uporabi navedenih polnitev ni prišlo do pomembnih odstopanj med do sedaj predstavljenimi kroglami. Ciljna balistika kaže, da je na 150m med najmanjšim padcem 9,72g težke krogle Sierra, ki znaša 3,6cm in 11,7g težke krogle Speer Grand Slam, ki znaša 5,0cm samo 1,4cm razlike. To nam potrjuje, da je pri nastavitvi namerilnih naprav na razdalji 100m možna uporaba dveh tipov naboja glede na težo krogle in to brez strahu, da bi prišlo do netočnega strela.

Primer 5
Naslednja polnitev je izdelana z kroglo Mega 12,0g. Povprečni volumen enkrat izstreljenega tulca Lapua je 3,636 cm³. Krogla zavzame 0,566 cm³, tako ostane na razpolago za smodniško polnitev 3,070 cm³. Pri uporabi smodnika N140 v teži 2,66grama smo dosegli zapolnitev tulca do 97,9%.

308-3del-4

Če primerjamo graf z primerom 4 vidimo, da v bistvu ni razlike med polnitvijo s kroglo Speer 11.7g Grand Slam in kroglo Lapua Mega 12,0g. Identične rezultate smo dosegli tudi z kroglami drugih proizvajalcev v teži 11,7g. Seveda je bila navedena polnitev v vseh primerih maksimalna polnitev.

308-3del-5

308-3del-6

Zunanja balistika izkazuje, da je Mega 12,0g na razdalji 150m 0,4cm ( 4mm ) nižja kot krogla Speer 11,7g Grand Slam.

Se nadaljuje…

Avatar

Artek

Specializirano podjetje za prodajo lovske in športne opreme in z več kot 40 letnimi izkušnjami na področju ponovnega polnjenja streliva. Sledite nam na Twitterju, Google+ ali na Facebooku!

Mogoče vas tudi zanima...